Τα πρώτα καμπανάκια για το διαζύγιο

Ο παλιός σοφός Αστικός Κώδικας, πριν το 1982, αναφερόταν στο διαζύγιο με τον όρο: «χωρισμός από τραπέζης και κοίτης». Πάντα το τραπέζι γίνεται θλιβερό, πριν το κρεβάτι. Όταν γίνει και το κρεβάτι, το θέμα έχει τελειώσει· είτε χωρίσετε, είτε όχι. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Τα πρώτα καμπανάκια για το διαζύγιο”