Σύγχρονοι φεουδάρχες των ΜΜΕ

Τα ΜΜΕ στην Ελλάδα ποτέ δεν ήταν αντικειμενικά, κυρίως γιατί ως λαός είμαστε άνθρωποι των άκρων — σε αντίθεση λόγου χάριν με το βρετανικό BBC ή το Αμερικάνικο NYT (όπως ήταν παλιά — όχι τώρα). Φυσικά υπήρχαν Έλληνες δημοσιογράφοι που τιμούσαν το επάγγελμά τους, ήταν όμως ελάχιστοι και συνήθως διωκόμενοι (παρά τα λεχθέντα των παλαιότερων που εξωραΐζουν το παρελθόν). Συνεχίστε την ανάγνωση του “Σύγχρονοι φεουδάρχες των ΜΜΕ”