Αναγκαστικότητα στα εμβόλια και αντιεμβολιαστικό κίνημα

Αφ’ ης στιγμής η επιστήμη συνδέθηκε —τόσο στενά, όσο ποτέ— με την οικονομία, είναι αναμενόμενο πως οι άνθρωποι θα αμφισβητήσουν τα κίνητρα των επιστημόνων. Δεν είναι ένδειξη ανορθολογισμού, αλλά εύλογη δυσπιστία. Η δυσπιστία προς τα εμβόλια ανθεί αποκλειστικά στον προηγμένο δυτικό κόσμο και μάλιστα στα υψηλά μορφωτικά και κοινωνικά στρώματα (σκεφθείτε πως στην Ελλάδα μόνο το 18% του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού έχει δεχθεί να εμβολιασθεί, ΑΝΤ1) — αντιθέτως, στην Αφρική και την Ασία σχεδόν δεν υφίσταται αμφισβήτηση. Συνεχίστε την ανάγνωση του “Αναγκαστικότητα στα εμβόλια και αντιεμβολιαστικό κίνημα”